Palvelut

Yhteydenotto potentiaaliseen tai nykyiseen yhteistyökumppaniin

 

Neuvottelut (tarjousten yms. sopimusluonnosten valmistelu ja tarvittava sopimusneuvotteluun osallistuminen jne.);

 

Sopimuksen tekeminen (tarvittaessa Venäjän lainsäädännön vaatimukset huomioon ottaen); (Muista: Hyvin tehty sopimus on menestyksen tärkeä tekijä!) Voimme laatia valmiin sopimusluonnoksen, johon voidaan myöhemmin helposti lisätä vaadittavat yksityiskohdat, tai voimme vaihtoehtoisesti laatia hyvin tarkan kauppakirjan tai muun sopimuksen, jossa on käsitelty huolellisesti keskeiset sopimusehdot siten, ettei niistä aiheudu jälkikäteen tarpeettomia ristiriitoja tai epäselvyyksiä.

 

Nykyisten sopimusten analysointi ja riskien hallinta Venäjän lainsäädännön vaatimukset ja tuomioistuinten ratkaisuja huomioon ottaen

 

Palvelumme on saatavissa eri kielillä (suomi, venäjä, englanti)

 

Hoidamme asiakkaidemme yhteydenotot yhteistyökumppaneihin (reklamaatiot yms.) ja tarvittavan asioinnin venäläisten viranomaisten kanssa

 

Asiakkaillemme on käytössä verotusta koskeva neuvontapalvelu ja järjestämme tarvittaessa verokoulutusta

 

Järjestämme tarvittavan käännös- ja tulkkauspalvelun (suomi-venäjä, venäjä-suomi, englanti-venäjä)